Vi är Exertis Nordics

En av Nordens största och snabbast växande distributörer av IT, Pro AV, konfigurationstjänster, säkerhet & övervakning, spel, leksaker och böcker.
Vi är också en av Nordens största tillverkare av datorer.

  • MSF

    Välgörenhet 2023 - MSF

    Vi tror på allas människors lika värde. Alla, oavsett nationstillhörighet eller ekonomiska möjligheter, har rätt till ett friskt och tryggt liv. Vi stöttar under 2023 Läkare Utan Gränser, Médecins Sans Frontières i deras humanitära medicinskt arbete.

    Läs mer